LEČENJE MIGRENE - SIMPTOMI, VRSTE MIGRENE, UZROCI, LEČENJE


Šta je migrena, njena podela i vrste lečenja migrena

Migrena je primarna glavobolja koju karakteriše intezivan bol obično u jednoj polovini glave. Bol povremeno dobija i pulsirajuću komponentu koja je izražena prilikom pomeranja glave i tela ili prilikom naprezanja. Trajanje bolnog ataka je od 4-72h. Migrenu iskusi u toku svog života svaki deseti muškarac i svaka šesta žena.
Migrena se deli na dva osnovna tipa: migrena sa aurom i migrena bez aure. Lečenje migrene može biti profilaktičko (preventivno), odnosno usmereno na smanjenje učestalosti, intenziteta i trajanja migrenskih ataka i lečenje samog migrenskog ataka.

Simptomi migrene:

Osnovni simptom migrene je intezivan bol koji povremeno dobija pulsirajuću komponentu. Bol često ima jednostranu rasprostranjenost. U toku bolne faze često je izražena povećana osetljivost na spoljne draži (svetlost, zvuk, mirisi) i/ili blaga vrtoglavica. Migrena može biti praćena i vegetativnim znacima kao što je mučnina, povraćanje, učestalo pražnjenje bešike i creva, tahikardija i dr.).

Simptomi migrene kod žena:

Migrena se često kod žena javlja nekoliko dana pred menstrualni ciklus ili u toku menstrualnog ciklusa. Kontraceptivna sredsta u nekim slučajevima mogu imati povoljan profilaktički terapijski efekat u lečenju migrene, a ponekad mogu pogoršati menstrualnu migrenu.

Vrste migrene:

Premda se migrena može manifestovati sa različitim intenzitetom bola, dužinom trajanja ataka ili pratećim simptomima, kao i u obliku ređih entiteta, osnovna je podela na migrenu sa i bez aure. Aura se javlja kod 15-20% obolelih od migrenske glavobolje.
Prestavlja prolazni, žarišni neurološki ispad, koji se najčešće manifestuje kao pozitivni i negativni ispadi u vidnom polju (sintilacije-svetlaci, izlomljena svetleća linija, tačkasti ili mrljasti ispadi u vidnom polju ili gubitak vida u delu vidnog polja).

Koji su uzroci migrene?

Predispozicija za migrenu je genetski determinisana. Veliki broj egzogenih i endogenih faktora može biti provokator, odnosno uticati na povećanu učestalost, dužinu trajanja i intenzitet migrenske glavobolje. Ovde posebno ističemo: intezivnu svetlost, anksioznost, stres, neredovnu ishranu i san, hormonske promene, pojedine namirnice( crno vino, sir čokolada, fermentisane namirnice, južno voće i dr).

Lečenje migrene:

Lečenje migrene obuhvata profilaktičku terapiju i terapiju migrenskih ataka. Lečenje migrene profilaktičkom terapijom ima za cilj smanjenje učestalosti, intenziteta i trajanja ataka. Ovde ubrajamo različite medikamente (beta adrenergički blokatori, blokatori kalcijumskih kanala, antiserotoninergici, antidepresivi, antiepileptici). Za lečenje migrene- ataka se upotrebljavaju triptani, ergot preparati, različiti analgetici i nesteroidni antireumatici, antiemetici i dr.

Lečenje migrene prirodnim putem:

Sa manjim ili većim uspehom u lečenju migrene se primenjuju različite metode relaksacije, rekreacije, masaže,bihevioralne terapije, ograničavanje unosa određenih namirnica, primena napitaka sa kofeinom u terapiji ataka migrene i dr.

Saznaj više na: Medihelp.co.rs - Lečenje migrena